Bản quyền

Ngọc Nam Blog tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi yêu cầu người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Blog của mình có thể, tùy từng trường hợp và theo quyết định của mình, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập và có hành động khác đối với người sử dụng, các thuê bao, đăng ký và chủ tài khoản người xâm phạm quyền bản quyền của người khác.

Nếu bạn tin rằng bài viết, hình ảnh của bạn đã được sao chép và có thể truy cập vào các trang web một cách vi phạm bản quyền, hoặc các trang web chứa các liên kết hoặc tài liệu tham khảo khác đến một vị trí trực tuyến có chứa tài liệu hay hoạt động nào vi phạm quyền bản quyền của bạn, bạn có thể thông báo cho mình.

Gửi tất cả các thông báo tới mail ngocnam2515@gmail.com 

hoặc điền theo form bên dưới nhé

Chào thân ái!