Sửa lỗi Google Adsense không hiện nút để chấp nhận, đồng ý với các điều khoản của họ

Bạn đã có tài khoản Google Adsense và hôm nay đăng nhập vào Adsense thì được thông báo rằng “tôi phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới”. 

 Tuy nhiên, Google không hiện nút cho phép bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đó. Họ nói “Quản trị viên cho Tài khoản của bạn phải đọc và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện trên. Nếu các Điều khoản và Điều kiện này không được chấp nhận, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng AdSense.

Đây là tài khoản Google Adsense của tôi và họ sẽ không cho phép tôi thêm quản trị viên hoặc đánh dấu mình là quản trị viên vì tôi không thể đăng nhập để làm điều đó. tôi nên tiến hành như thế nàoOk! Mình đã gập phải tình trạng tương tự như bạn và sau đây là cách hướng dẫn để google hiện nút cho phép bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của họ
Đây cũng là vấn đề của mình, nhưng mình đã giải quyết nó.

– Trong một thời gian rất dài, tôi gặp vấn đề không thể chấp nhận Điều khoản và Điều kiện. Tôi quên rằng tôi đã từng đăng ký tài khoản Adsense với một địa chỉ email khác! Hãy suy nghĩ, hãy nhớ rằng: Thỉnh thoảng bạn phải đăng ký với một địa chỉ email khác … Đó sẽ là quản trị viên! (Có thể không phải Google, không phải … @ gmail.com – Tôi cũng có một địa chỉ nhà cung cấp khác.) Mình từng đăng ký … @ freemail.hu là làm tài khoản Adsense. Và mình đăng nhập thành công. Do đó bạn cần đăng nhập bằng mail đó, sau đó đặt … @ gmail.com một quản trị viên trên trang Tài khoản / Quyền truy cập và ủy quyền / Quản lý người dùng.
Ok! Vậy là xong rồi.
Còn nếu bạn quên tài khoản ngày xưa là gì thì chỉ còn cách là tạo tài khoản mới thôi. 

Chúc bạn thành công!

Mình là Nam! Blog này là nơi chia sẽ những kinh nghiệm của mình, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.

You May Also Like

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *