Hướng dẫn thay đổi Kích thước Artboard trong Adobe Illustrator

Artboards trong Adobe Illustrator là các vùng không gian làm việc của bạn có chứa các thành phần có thể in được. Mỗi tài liệu bạn tạo trong Illustrator có…

Read more »