Thư Ngỏ Kêu Gọi Xây Dựng Chùa Linh Sơn

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni Kính thưa quý Phật tử ,quý mạnh thường quân và các nhà hảo…

Read more »