Khi bạn thân có người yêu!

Khi bạn thân có người yêu! ‘‘Hai đứa bây bị less hả??’’ Đó là câu nói mà bất cứ ai gặp 2 chúng nó đều hỏi như thế. Ngày con…

Read more »