Thơ Chế : Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Thơ Chế : Nếu biết ngày mai em lấy chồng     Bản gốc Nếu biết rằng em đã lấy chồng Trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm…

Read more »