Thói quen [truyện ngắn]

Thưa hiệu trưởng, tôi giao trả cậu học sinh này cho Thầy. Học sinh này tôi này tôi dạy không được. Thầy giáo chủ nhiệm nói xong đẩy học sinh…

Read more »

Đồng Tiền kiếm được bằng cách bất minh

Tôi nhớ có lần, túi không còn một xu, mà trước buổi tối lại cần gấp 3 đô la Mỹ, Nhưng không biết mượn đâu, kiếm cách gì ra tiền…

Read more »