Redirect cấu trúc permalink /%year%/%monthnum%/%postname%.html sang %postname%.html trong WordPress

Các dạng Permalink (đường dẫn tĩnh) của WordPress Permalink (đường dẫn tĩnh) là gì? Nó chính là đường dẫn của bất cứ bài post, page, hay bất kỳ chuyên mục…

Read more »

Cách tạo liên kết neo (Anchor link) trong WordPress với 4 cách đơn giản

Liên kết neo không phải là một chủ đề được thảo luận nhiều, nhưng chúng tôi đã có kết quả tuyệt vời với chúng! Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu…

Read more »

Sửa lỗi hiển thị ở màn hình Dashboard của WordPress

Sau khi tôi nâng cấp hoặc cài mới  wordpress  bảng điều khiển của một số bạn sẽ bị gặp tình trạng như thế này …. nó có vẻ như nó…

Read more »