Thơ Chế : Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Thơ Chế : Nếu biết ngày mai em lấy chồng

 

 
Bản gốc
Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Trời ơi người ấy có buồn không?

Có thầm nghĩ tới loài hoa vở

Tựa trái tim phai tựa máu hồng.

,*””””*,  ,*””””*,
(0 ‘ _ ‘ )( ‘_ ‘ * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
1) Phản ứng bình thừơng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
[sociallocker]
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
<—     —->
2) Phản ứng Classic :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
<—     —->
3) Phản ứng tuyệt vọng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng
<—     —->
4) Phản ứng High-tech :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng
<—     —->
5) Hẹn thế hệ sau:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng
<—     —->
6) Vệ sinh trứơc tiên:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bây đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
<—     —->
7) Phản ứng của Tứơng cứơp:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công
<—     —->
8) Phản ứng của kẻ lạc quan:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
<—     —->
9) Phản ứng của kẻ Thoát ngục:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông
<—     —->
10) Kiểu 3-Tàu Chợ-Lớn: (ngộ ái lỵ)
Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng
<—     —->
11) Phản ứng kiểu Zorro :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng
<—     —->
12) Kiểu Ngân hàng phá sản:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa,Master card vào canh bạc
Vở nợ đời anh hận bóng hồng.
<—     —->
13) Phản ứng kiểu Kung-fu :
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại vỏ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.
<—     —->
14) Phản ứng bợm Nhậu:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.
<—     —->
15) Trả thù duyên kiếp:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.
<—     —->
16) Phản ứng kiểu Khủng Bố:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?
<—     —->
17) Phản ứng kiểu Bắc Kỳ :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Bố mẹ ********* nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.
<—     —->
18) Phản ứng kiểu Nam Kỳ:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.
<—     —->
19) Phản ứng kiểu Huế:
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
<—     —->
20) Phản ứng kẻ Ở dơ :
Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Quần áo để nguyên cho trọn tháng
Kỷ vật cho em đêm động phòng
<—     —->
Nam
Nếu lỡ ngày mai em có chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua Mỹ
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng.
<—     —->
Nữ
Cần gì qua Mỹ cho mất công
Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng
Anh kêu “em gái” tới tấn công
Chỉ cần chồng em hơi sa ngã
Quay phim, ly dị thế là xong.
<—     —->
Nếu biết rằng toa đã lấy chồng ,
Cà va moa cũng tỉnh như không ,
Bạn gái secours moa cả đống ,
Buồn chi cho khổ n’ est ce pas ?
<—     —->
” Đồng bằng Bắc Bộ 1 “
Nếu biết rằng em đã có chồng ,
Tim anh nở noét như nợn nòng ,
Nòng thòng nê nết nằm na niệt ,
Nâu nâu nại ngứa mấy sợi nông .
<—     —->
” Đồng bằng Bắc Bộ 2 “
Nâu nắm mới biết em nấy chồng ,
Anh về nạnh nẽo một phòng không ,
Nưu nuyến chỉ nàm thêm đau khổ ,
No nắng chi cho thêm ná-nông !
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông ,
Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ ,
Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông .
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Sao ta còn thấp thoáng niềm mong ,
Lần chót mơ về ta em khóc ,
Trăm năm không thẹn một nỗi lòng .
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Lập đền khai miếu cúng hồn vong ,
Khấn vái thập phương tam thế cõi ,
Chỉ mong cho em sớm goá chồng !
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Nè , đừng tưởng thế nghĩa là xong ,
Nay thời hai cưới ly dị một ,
Năm chục phần trăm cơ hội hồng .
<—     —->
Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng ,
Anh về vớt em bụng cho xong ,
Chơi trò đểu cáng thì không lỗ ,
Em chẳng bỏ anh anh cũng dông !
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Anh về anh cắt … thế cho xong ,
Cuộc đời nay chẳng còn em nữa ,
Thì có làm chi cũng như không !
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Anh buồn anh nhớ đến … Hồng Kông ,
Một lần tới đó , giờ còn nhớ ,
Huệ Mẫn kia ơi , vẫn chưa chồng .
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Anh mừng anh nhảy giống trúng phong ,
Từ nay không ai … bẹo tai nữa ,
Thiệt mừng , mừng lắm , biết hay không ?
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Anh về may áo thế là xong ,
Xúng xính bộ mới đi dự tiệc ,
Quen đại một cô để đỡ lòng …
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Mỗi ngày trước ngõ để mà trông ,
Xoè tay đòi nợ ” bồi thường chớ !
Tình tui chia xẻ chẳng cho không !”
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Lo soạn đồ nghề chẳng ngồi không ,
Ðứng trước nhà em anh la lớn :
” Tui tạt acide chớ đừng hòng !”
<—     —->
Nếu biết rằng em lấy chồng ,
Anh ngồi ôm hận chỉ thầm mong ,
” Xe cán phanh thây thằng chết dở “
Ðể khỏi ngứa mắt hay phiền lòng …
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Không buồn không trách với em đâu ,
Về anh … mở tiệc mời anh ấy ,
Ðã lãnh giùm anh một đống phiền …
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Anh thề kinh sử ” nấu ” cho xong .
Mai này danh rạng , tên đề bảng ,
Lỡ làng , em tiếc đã sang sông …
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Anh vào quân dịch cứu non sông .
Phá giặc , công thành , anh trở lại ,
Hiểu lòng chinh tướng , có buồn không ?
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
” Hữu duyên , vô phận ” thế là xong .
Trăm năm , biết có còn thương mãi ?
Sáu trần , năm uẩn cũng là ” không ” …
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
” Thế thời phải thế ” chẳng cầu mong .
Mong rằng em trọn đường gia thất ,
Anh tường lẽ Ðạo , vẫn thong dong …
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Lòng thành , anh chúc kẻ sang sông ,
Trăm năm duyên đẹp bên người mới ,
Cháu hiền , con thảo đúng như lòng ,
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Anh về mở tiệc , đốt pháo bông ,
Phen này anh quyết không ” dại ” nữa ,
Chả dám đeo thêm ” chướng quần hồng ” !
<—     —->
” Nếu biết rằng em đã lấy chồng “,
Xời ơi ! Em chớ nghĩ viễn vông ,
Mà rằng : ” anh có buồn không hở ?”
Ở đó mà ham ! Thứ ” sát chồng ” !!!
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Lang thang đi kiếm lá diêu bông ,
Chờ khi con gái em khôn lớn ,
Tán tỉnh con em … mới mát lòng .
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Giời ơi ! Mừng lắm bạn biết không ?
Vẫy chào cấu xé , chào rủa xả ,
Thoải mái đi rông , chả phập phồng !
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Anh về bày cỗ cúng Táo Công ,
Thuyền nay thoát khỏi vùng bến đục ,
Nguyện ước bến sau phải thật trong !
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Trời ơi ! Buồn lắm , một phòng không ,
Chắc đành đi tán thêm em khác ,
Kẻo uổng công xây Thập Nhị phòng !
<—     —->
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về hoá tượng thế là xong?
Bằng không anh cũng “cưa” cô tượng
Đỡ tức cái đêm em… động phòng
<—     —->
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về “cuốn gói” bỏ dòng sông…
Bỏ bao kỷ niệm ngày xưa ấy
Đi buôn đồng nát, chạy vòng vòng!
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Người ta tiếc chết ! Có biết không ?
Dã tràng xe cát , rành công cốc ,
Nuôi cò cho béo , chúng vặt lông !!!
<—     —->
Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
Anh về , trên lối cũ rêu phong ,
Em đi , băng giá vùi phiến mộng ,
Cả dải Ngân Hà , dải nhớ mong !

[/sociallocker]
Chúc các bạn vui vẽ. hihi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *